Правила за публикуване на обяви


Управление на обявите

Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни , за да се запознаете с нея.

* Сайтът съдържа материали за възрастни и достъпът до него за лица до 18 години е забранен. Adamieva.info не носи отговорност за публикуваните обяви в сайта, както и не носи отговорност за евентуално причинени морални или материални щети на ползвателите му.

* Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Заявяването на платена обява НЕ гарантира публикуването и. При груби и повтарящи се нарушения профилът на потребителя може да бъде блокиран и да бъде ограничена възможността му за бъдещи публикации.

* Обявата в adamieva.info се публикува веднага или изчаква да бъде прегледана и одобрена от модератор/администратор преди да стане активна

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Резон" ООД- София, ЕИК: 121184622, гр.София, ул. "Карнеги"11А, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.adamieva.info


E-mail: admin@adamieva.info